Rūpinamės transporto pritaikymu neįgaliesiems ir dviračių pervežimui. - Toks.lt

Rūpinamės transporto pritaikymu neįgaliesiems ir dviračių pervežimui.

 

 

Mūsų įmonė įgyvendino projektą „Viešojo transporto pritaikymas neįgaliesiems ir dviračių pervežimui.“, kuris buvo finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-K-519 priemonės „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“ lėšomis.“

 

Projekto tikslas – veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesą ir skatinti žmonių judumą, projektu siekiama pagerinti specialiųjų poreikių turinčių žmonių (toliau – SPTŽ) susisiekimą kelių transportu pritaikant tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusus SPTŽ bei aprūpinti autobusus dviračių pervežimo įranga.
Įgyvendinus projektą SPTŽ turės panašias galimybes naudotis paslaugomis kaip ir kiti keleiviai ir nebus diskriminuojami. SPTŽ bus teikiama visa informacija apie kelionę ir paslaugas SPTŽ prieinamais būdais – stambiu šriftu, aiškiais garsiniais pranešimais, jiems bus padedama įvažiuoti į autobusą su specialiosios įrangos pagalba.

Projektu skatinama aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus. Sudarę galimybę vežtis dviračius, padidinome viešojo transporto patrauklumą gyventojams, kurie šiuo metu naudojasi asmeniniais automobiliais. Pasiūlytas didesnis komforto lygis vykstant į kitus miestus ir vežantis savo dviratį.

Taip projektas atitiks Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos 3 tikslo (Trečiasis Programos tikslas – skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą.) 3 ir 4 uždavinius.

Trečiasis uždavinys – skatinti dviračių transporto infrastruktūros plėtrą miestuose: kurti vientiso dviračių tinklo sistemas, integruoti dviračių transporto infrastruktūrą į bendrą transporto sistemą, siekti, kad pėsčiųjų ir dviračių tinklo plėtra būtų patraukli ir saugi jos naudotojui.
Ketvirtasis uždavinys – skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir didinti viešojo transporto patrauklumą, atnaujinant transporto priemones, gerinant viešojo transporto infrastruktūrą, diegiant universalaus dizaino sprendimus, didinti viešojo transporto prieinamumą, diegti viešojo transporto pirmumo sistemas ir plačiau taikyti ITS sprendimus.

Įgyvendinus projektą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir dviračiams pervežti. Pritaikytos viešojo transporto priemonės atitinka visų visuomenės grupių poreikius. Įdiegus suplanuotas priemones padidintas viešojo transporto patrauklumas ir prieinamumas gyventojams ir specialių poreikių turintiems žmonėms.
Gyventojai gali patogiau keliauti tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir transportuoti dviračius. Projektu skatinama plėtoti aplinkai draugišką transportą. 

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

 

Toks Autobusai vietos neigaliesiems autobuse neįgaliųjų informavimo sistema dviraciu laikikliai

← Atgal